Yönetim

Merkez Müdürü
Prof.Dr.Ali Haydar ŞAHİNOĞLU
Rektör Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tuncer NACAR
Koordinatör
Gürsin GÜRKAN
Yönetim Kurulu
Öğr. Üyesi Pelin TELKOPARAN AKILLILAR
Öğr. Gör. Veysel BASKIN
Öğr. Üyesi Çağla Zübeyde KÖPRÜ
Öğr. Gör. Gönül Tuğçe TÜCCAR
Öğr. Gör. Hülya ZENGİN

close